Divadelní workshopy

Divadlo je neuvěřitelný prostor, ve kterém můžeme být svobodní. Otázkou je, jak můžeme použít naše tělo a hlas k upřímnému a svobodému vyjádření.

V divadle je pro mě důležitá etika práce, především disciplína, která vede k upřímnosti a hloubce projevu, a zároveň volnost umožňující hravost a spontaneitu.

Divadelní workshopy

Divadlo je neuvěřitelný prostor, ve kterém můžeme být svobodní. Otázkou je, jak můžeme použít naše tělo a hlas k upřímnému a svobodému vyjádření.

V divadle je pro mě důležitá etika práce, především disciplína, která vede k upřímnosti a hloubce projevu, a zároveň volnost umožňující hravost a spontaneitu.

Kurz fyzického divadla

Kurz fyzického divadla je série pravidelných setkání ve stálé skupině věnovaných fyzickému divadlu.

Každá lekce bude obsahovat trénink performera, vytváření expresivního materiálukreativní práci s ním. Trénink i tvorba bude zaměřena na individuální, partnerskou i skupinovou práci.

Náplní kurzu je: umění individuální i skupinové improvizace (umění poslouchání, přijímání a nabízení), spontánní vytváření pohybového i dramatického materiálu, dramaturgie pohybu a jeho transformace, režijní dovednosti performera, společné vytváření a fixování dramatických obrazů/situací.

Fotky z kurzu jaro 2019 v Brně zde.

Tomáš Wortner: kurz fyzického divadla

PERFORMANCE DANCE JAM

PERFORMANCE DANCE JAM je tvůrčí dílna fyzického/tanečního divadla.

Výstupem dílny bude Performance dance jam, kde budou účastníci sdílet před diváky poznatky z procesu, kterým na tvůrčí dílně prošli. Performance dance jam je formát improvizovaného představení, který pracuje se společným záměrem a skupinovou koncentrací více, než je běžné na tanečním jamu, ale není naplánovaný jako klasické představení. Naopak si zachovává hravost a lehkost tanečního jamu.

Fotky z tvůrčí dílny v Buranteatru 2019: zde a zde.

Tomáš Wortner: performance dance jam

Fyzická akce herce/performera

Intenzivní workshop fyzického divadla založený na hledání dramatického a expresivního potenciálu v kreativní práci s tělem a hlasem.

V individuální práci se zaměříme na hledání zdrojů pohybového výrazu v těle a budování a ztrátu kontroly nad tímto materiálem. Partnerská a skupinová práce bude založena na práci s partnerem/skupinou v různých pohybových technikách: bojová umění, párová akrobacie, kontaktní improvizace, tréninky fyzického divadla. Během workshopu projdeme kreativním procesem od techniky k jevištnímu obrazu/situaci jak v individuální, tak partnerské/skupinové práci.

Workshop je zaměřen především na tyto kvality: koncentrace, poslouchání, preciznost, tělesná reakce, výraz, kompozice, dramaturgie pohybu.

Fotky z workshopu:   Buranteatr 2017 , Buranteatr 2017 II , Buranteatr 2018.

Tomáš Wortner: fyzická akce

Divadelní workshop na přání

Několik divadelních společností a festivalů z různých odvětví divadla mě pravidelně oslovuje, abych pro ně připravil workshop, který je posune v jejich práci a dodá nový pohled, možnosti a inspiraci.

Takové workshopy jsou vždy předem konzultované a navržené na konkrétní skupinu a její potřeby. Nejvíce se zpravidla soustřeďujeme na pohybový a herecký trénink, improvizaci a někdy i na práci s konkrétním scénickým materiálem.

Tomáš Wortner: workshop na přání